XYZ-meting

XYZ-meting

Een XYZ-meting bestaat uit het plaatsen en inmeten van meetmerken (bijvoorbeeld stickers of prisma's) aan de te monitoren panden/objecten. Vanuit een lokaal coördinatenstelsel of het landelijke coördinatenstelsel (Rijks Driehoek) worden de meetmerken (meetstickers) door middel van een total station in een x-y-z-coördinaat ingemeten.

Tijdens werkzaamheden aan of nabij een kade, funderingsherstel, werkzaamheden nabij sporen of tijdens ontgravingen, bestaan er risico’s op zettingen. Om mogelijke vervormingen van deze objecten te monitoren kan Hanselman een XYZ-meting uitvoeren. Deze meting bestaat uit het plaatsen en inmeten van meetmerken (bijvoorbeeld stickers of prisma’s) aan de te monitoren panden/objecten. Vanuit een lokaal coördinatenstelsel of het landelijke coördinatenstelsel (Rijks Driehoek) worden de meetmerken door middel van een total station in een x-y-z-coördinaat ingemeten.

Hanselman heeft eigen meetploegen in dienst welk met total-stations de metingen kunnen uitvoeren. Hanselman heeft meerdere total-stations in bezit en beschikt over de kennis en middelen om ook volcontinu metingen uit te voeren tijdens projecten waar een handmatige meting niet voldoende is.

Enkele projecten waar Hanselman een XYZ-meting heeft uitgevoerd zijn: