Werk op Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. Hanselman inspecteert de woningen die onder de invloedssfeer van de werkzaamheden staan. Dit zijn veel bijzondere monumentale panden in een prachtige omgeving. Ingenieursbureau Boorsma loopt een gedeelte van de opname mee met Hanselman i.v.m. bouwtechnische keuringen van een aantal woningen.

Het is voor zowel Rijkswaterstaat als omwonenden van belang vooraf een zo goed mogelijk beeld te hebben van de staat van de woningen die in de invloedssfeer van de werkzaamheden staan. Hoewel er niet van uit wordt gegaan dat er schade ontstaat tijdens de aanleg van de dijk, kan dit onverhoopt natuurlijk toch gebeuren.

De medewerker doet een binnen en buiten inspectie. De gehele woning wordt bekeken en er worden via een tablet aantekeningen gemaakt en worden er foto’s gemaakt van de huidige situatie. Wat mogen we toch af en toe werken in een prachtige omgeving!