Trillingsmeting

Trillingsmeting

Onze metingen worden uitgevoerd conform de SBR richtlijnen. Het proces van het meten van trillingen wordt conform de KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 5023 uitgevoerd.

Het meten volgens KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5023 – “Het meten van trillingen” betekent dat alle metingen conform de hoogste kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. De apparatuur wordt jaarlijks gekalibreerd. Een derde officiële partij toetst en keurt de uitgevoerde metingen. Voor opdrachtgevers betekent dit zekerheid en een kwalitatief goed en betrouwbaar product.

 

 

Werkzaamheden als heiwerk, sloopwerk en het intrillen van damwanden gaan gepaard met trillingen. Hoewel de aannemer zo voorzichtig mogelijk te werk zal gaan, is er altijd kans op schade.

Een trillingsmeting wordt uitgevoerd aan de omliggende belendingen om de trillingen die worden veroorzaakt door de werkzaamheden te monitoren. De meters worden live (op afstand) in de gaten gehouden via het datanetwerk. Indien een vooraf vastgestelde grenswaarde benaderd wordt, zal Hanselman de contactpersoon ter plaatse direct informeren en adviseren hoe verder te gaan. Op deze manier wordt de kans op schade verlaagd. Naast de alarmerende functie van de live monitoring kan het achteraf gegenereerde rapport dienen als bewijsstuk bij schadeclaims. Ook kunnen onze trillingsmeters SBR-B (hinder aan personen) of SBR-C (storing aan apparatuur) meten. Hanselman kan hier een adviserende rol in spelen.

Een trillingsmeting wordt veel toegepast bij o.a. hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden maar ook bij zware transporten of bij verdichten.

Hanselman heeft meer dan 100 trillingsmeters in eigen bezit en een team experts welk de meters dagelijks door het hele land installeren/onderhouden.

Enkele Projecten waar Hanselman een trillingsmeting heeft uitgevoerd zijn: 

Hanselman Groep voert trillingsmetingen conform SBR-A 2017 uit en met eigen apparatuur en personeel (BRL 5023 gecertificeerd).