Risicomanagement

Risicomanagement

In een zo vroeg mogelijk stadium van een project (bij voorkeur de ontwerpfase) helpt Hanselman Groep zijn opdrachtgevers door het maken van een praktische analyse van de risico’s die met het project en omgeving gepaard gaan. We brengen in kaart waarmee je als initiatiefnemer of uitvoerende partij rekening mee zult moeten houden.

Uit de analyses volgen de maatregelen om de risico’s te beheersen. Wie financiert de risico’s op het moment dat deze zich voordoen? Wie is / zijn de aansprakelijke partijen? Hoe kunnen we de risico’s voorkomen of mitigeren? Dit zijn de typische vragen waar Hanselman Groep bij van dienst kan zijn.

Afhankelijk van de wensen, kunnen wij een complete kwalitatieve en kwantitatieve risico-analyse aanbieden die gedurende het gehele project wordt gevolgd en geactualiseerd. Of wij analyseren onderdelen in het project op risico’s, bijvoorbeeld de contractuele risico’s, of de risico’s die met een specifieke bouwmethode gepaard gaan.

Met onze deskundige onderbouwing houdt Hanselman Groep uw risico’s beheersbaar.

Onze diensten