Waterproof Kockengen (fase 2)
Terug naar overzicht

Waterproof Kockengen (fase 2)

Over dit project

Kockengen kampt al jaren met wateroverlast en het inklinken van tuinen en wegen. Vooral in de dorpsuitbreiding na de Tweede Wereldoorlog is er sprake van ernstige verzakkingen van wegen en tuinen. Reden voor de gemeente Stichtse Vecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de Provincie Utrecht om een ambitieus plan te realiseren voor het oplossen van deze problematiek, Waterproof. Rioleringen worden vernieuwd, het hemelwater wordt zoveel mogelijk gescheiden van het afvalwater, openbare wegen worden met een lichte fundering opgehoogd. Hanselman Groep heeft opdracht gekregen van de Gemeente Stichtse Vecht om een onderzoek te doen naar de funderingen onder de woningen binnen het plangebied fase 2. Archieven zijn door Hanselman Groep geraadpleegd en meerdere, fysieke funderingsonderzoeken zijn uitgevoerd. Daarnaast heeft Hanselman Groep vóór uitvoering van de werkzaamheden van de aannemer alle bouwkundige opnamen en hoogtemeting uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden zijn ook de trillingen gemonitord.