Vernieuwen sluizen Helmond
Terug naar overzicht

Vernieuwen sluizen Helmond

Over dit project

De sluizen 8 en 9 in de Zuid-Willemsvaart bij Helmond zijn aan vervanging toe. Het college en de raad van de gemeente Helmond hebben besloten dat deze vernieuwd moeten worden. Sluizen zijn eveneens geschikt voor scheepvaart. De nieuwe sluizen hebben een langere levensduur en worden gebouwd zodat het ook op afstand bedienbaar is in de toekomst. Tevens kunnen de schepen voller geladen worden. Door buiten de bestaande sluiskolken te bouwen, kunnen de huidige sluizen langer toegankelijk blijven voor scheepvaart. Wel zal er een moment zijn dat de scheepvaart stilgelegd wordt. De stremming zal ongeveer 3 á 4 maanden zijn. De vervanging van de sluizen 8 en 9 gebeurt gelijktijdig.

De gemeente Helmond is volop in voorbereiding voor de bouw van de nieuwe sluizen. De bouw van de nieuwe sluizen zal naar verwachting eind 2020 zijn.

Hanselman Groep B.V. heeft de opdracht ontvangen van Gemeente Helmond voor het uitvoeren van de monitoring en het opstellen van een plan van aanpak ten behoeve van dit project. De in te zetten maatregelen zijn het uitvoeren van een bouwkundige opname, trillingsmetingen, hoogte- en XYZ-metingen.