Verdiepte Ligging Drachtsterweg
Terug naar overzicht

Verdiepte Ligging Drachtsterweg

Vooropname

Over dit project

De zuidelijke ontsluiting van Leeuwarden richting Drachten wordt geoptimaliseerd door een aquaduct te realiseren ter hoogte van het Van Harinxmakanaal. Hierdoor krijgen beroeps- en recreatievaart en het gemotoriseerde verkeer vrij baan. Een aantal ongelijkvloerse kruisingen vormen onderdeel van het project. Dicht naast het tracé ligt één van de woonwijken van Leeuwarden. Voor onze opdrachtgever heeft Hanselman objecten, die binnen de invloedsfeer van de werkzaamheden liggen, bouwkundig opgenomen.