Verbreding A50
Terug naar overzicht

Verbreding A50

Vooropname, Trillingsmeting

Over dit project

De A50 is een belangrijke schakel in ons wegennet. De verbreding tussen Ewijk en Valburg en de nieuwe tuibrug zijn belangrijke speerpunten van Rijkswaterstaat omdat de doorstroming noord - zuid aanmerkelijk beter wordt en jarenlang fileleed wordt opgelost. Hanselman kreeg opdracht voor het uitvoeren van bouwkundige opnames en het maandenlang monitoren van trillingen. Dit waren belangrijke onderdelen binnen de scope risicobeheersing en risicopreventie. Het heiwerk van de paalfundering van de nieuwe brug en voor de geluidschermen is, mede dankzij een uitgekiend Plan van Aanpak Monitoring, zonder noemenswaardige problemen verlopen.