Noord Zuidlijn
Terug naar overzicht

Noord Zuidlijn

Vooropname

Over dit project

Met het realiseren van de Noord Zuidlijn wordt de verbinding van het noorden van Amsterdam met het centrum en het zuiden substantieel verbeterd. Deze gigantische operatie, voor het overgrote deel aan het oog onttrokken, ging gepaard met de nodige maatregelen op het gebied van risicobeheersing en risicopreventie. Onderdeel daarvan vormde de bouwkundige opname van honderden adressen binnen de risicocontouren van het werk. Hanselman was één van de 2 partijen die op basis van het resultaat van de aanbesteding deze werkzaamheden mocht uitvoeren. Uitdaging daarbij was om een zo hoog mogelijk opnameresultaat te verwezenlijken, waarin we zijn geslaagd.