Dijkversterking Grensmaas
Terug naar overzicht

Dijkversterking Grensmaas

Over dit project

Consortium Grensmaas B.V. heeft de versterking van 12 kilometer dijk langs de Maas tussen Visserweert en Meers onlangs openbaar aanbesteed. Het werk wordt door aannemer Martens en Van Oord uit Oosterhout uitgevoerd. De komende jaren wordt er gewerkt aan de uitvoering van de afspraak met de bewoners dat zij 5 keer minder risico lopen op een overstroming. Toestanden zoals in 1993 zullen door deze dijkversterking en dijkverhoging niet meer voor komen. Met name de voetverbreding van de dijken en het op een aantal plaatsen aanbrengen van stortsteen moet er voor zorgen dat er veilig achter de dijken kan worden gewoond en gewerkt. In opdracht van het Consortium wordt door de Hanselman Groep van een duizendtal woningen de bouwkundige staat vastgelegd. Ook voert de Hanselman Groep langdurige trillingsmetingen uit tijdens de uitvoering van dit grootschalige werk. Op basis van een Plan van Aanpak Monitoring wordt realtime op afstand meegekeken of er trillingen optreden tijdens de uitvoering van het werk en wordt het verloop van deze trillingen nauwkeurig bewaakt en gecommuniceerd met onze opdrachtgever. Dit grootschalige project is het grootste privaat – publieke werk van ons land. De Hanselman Groep is er trots op aan dit project mee te mogen en te kunnen werken.