Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei
Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei
Terug naar overzicht

Dijkverlegging Cortenoever en Voorsterklei

Vooropname en XYZ-meting.

Over dit project

In Cortenoever en Voorsterklei komen landinwaarts nieuwe dijken, waardoor de IJssel bij hoogwater meer ruimte krijgt. De bestaande dijken worden op enkele plaatsen verlaagd tot drempels. Alléén bij extreem hoogwater stromen de gebieden tussen de oude en nieuwe dijk mee en verlagen dan de waterstand in de IJssel. Cortenoever en Voorsterklei gaan gemiddeld 1x per 25 jaar meestromen met de IJssel, waardoor de landbouwfunctie kan blijven bestaan. Hanselman heeft de bouwkundige vooropnames van alle objecten rondom het werkgebied uitgevoerd en deze objecten zijn tevens middels een XYZ-meting ingemeten. Dit betrof voornamelijk vrijstaande woningen en boerderijen.