IXAS Amsterdam
Terug naar overzicht

IXAS Amsterdam

Bouwkundige Opname / Geluidmeting / Trillingsmeting

Over dit project

De A9 wordt verbreed naar tweemaal vijf rijstroken en een wisselbaan. Daarnaast wordt de A2 verbreed met een derde en vijfde rijstrook en wordt knooppunt Holendrecht Noord gereconstrueerd. De extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad.

De leefbaarheid in de omgeving wordt vergroot met een circa 3 kilometer lange tunnel. Bovenop het dak van de tunnel komt een groot park dat de wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt.

Voor start van de werkzaamheden heeft Hanselman een bouwkundige opname uitgevoerd van de belendende percelen.

Tijdens het aanbrengen van de damwanden meet Hanselman met een trillingsmeter of de trillingen binnen de grenswaarden van de SBR-A richtlijn blijven.

Het inbrengen van damwanden, heiwerk en grondwerk/ vrachtverkeer kunnen geluidsoverlast veroorzaken. Om te kunnen bepalen of de hoeveelheid geluidsoverlast binnen de eisen blijven dient het geluid gemeten, geregistreerd en geanalyseerd te worden. Deze gegevens dienen als bewijsvoering voor het voldoen aan de gestelde vergunningsnormen. Deze sets voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1. Onze metingen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de  Circulaire Bouwlawaai 2010. Tijdens de werkzaamheden van project IXAS wordt er op 7 locaties gemeten door Hanselman met eigen geluidsmeters.