Peilbuismeting

Peilbuismeting

Hanselman kan de monitoring van de grondwaterstand zowel handmatig als volcontinu verrichten met automatische loggers (MeetH2O sensor).

Een peilbuismeting kan worden verricht om de invloed van de toe te passen bemaling op de omgeving te controleren en te monitoren of om te controleren of de toegepaste wanden en horizontale bodemafsluiting op het diepste punt van de bouwkuip voldoende waterremmend zijn tijdens het onttrekken van het grondwater binnen de bouwkuip.

Voorafgaand aan de metingen worden op een aantal nog nader te bepalen plaatsen peilbuizen te worden aangebracht. Op deze wijze kunnen eventuele grondwaterschommelingen in de omgeving worden gemonitord. Hierbij zal er op verschillende momenten, zowel voor, tijdens als na afronding van de grondwateronttrekking gemonitord worden conform een nog nader af te spreken interval.

Hanselman kan de monitoring zowel handmatig als volcontinu verrichten met automatische loggers (MeetH2O sensor).

Voor onze projecten  lees verder ->