Overname Hanselman Groep door internationaal ingenieursbureau Socotec

Met ingang van 30 juli jl. zijn door de eigenaren alle aandelen overgedragen aan het internationale ingenieursbureau Socotec. Socotec opereert wereldwijd in 23 landen met circa 10.000 medewerkers en heeft het hoofdkantoor in Frankrijk (Parijs). Met de aankoop van Hanselman Groep zet Socotec een belangrijke eerste stap in de Nederlandse markt.

Door de overname is er voor Hanselman Groep een volgende stap gezet in de verdere ontwikkeling van onze diensten op het gebied van Risico Management, Beheersmaatregelen en Claims. De verkoop aan Socotec bekrachtigt onze visie en strategie die wij sinds jaren succesvol voeren en is dan ook een logische en juiste stap voor de toekomst van onze prachtige organisatie en medewerkers.

Onze organisatie zal tot in lengte van jaren zelfstandig onder de huidige directie (Bart Verhagen (Financieel), Fred van der Zee (Expertise & Inspecties) en Robert Hanselman (Bouwrisico Management) blijven opereren. Edwin Hanselman en Ferry van der Kwaak blijven voorlopig in de rol van adviseur en voor specifieke projecten betrokken.

Wij verwijzen u verder naar het persbericht wat op 2 september 2021 is gepubliceerd in diverse vakbladen:
https://mcusercontent.com/8d7817b0c9029d083673f24c7/files/f028e488-61c0-2efd-5918-a46363a73b94/PERSBERICHT_Internationaal_ingenieursbureau_Socotec_neemt_Hanselman_Groep_over.03.pdf

Voor vragen en/of verdere toelichting kun u terecht bij de voor u bekende leden van onze directie, het accountteam en/of het managementteam.

Website Socotec: Leader in Testing, Inspection and Certification | SOCOTEC Global.