Over Hanselman

Over Hanselman

Wij leveren diensten aan ondernemingen die zich voornamelijk richten op de bouw- en transportsector. Typische opdrachtgevers  / partners waarmee wij werken zijn overheden, bouwondernemingen, installatiebedrijven, architecten, adviseurs en verzekeraars / assurantiemakelaars.  De professionals van Hanselman Groep richten zich op risico-analyses, beheersmaatregelen & monitoring van risico’s, bouwkundige opnames, metingen, waardebepalingen en behandeling van claims. Met onze diensten geven wij op praktische wijze invulling aan het beheersbaar houden van de risico’s en schadelast van onze opdrachtgevers.

De vragen van onze opdrachtgevers zijn altijd leidend. De uniciteit en de waarde van de samenwerking met ons, komen uit de vakkennis- en praktijkgerichte ervaringen van onze consultants en de afzonderlijke diensten die wij naadloos op elkaar aan laten sluiten.

Onze diensten

Wij zijn professionals die inventieve oplossingen bieden bij risico- en schadevraagstukken, door te onderzoeken, vast te stellen, te adviseren en te regelen.

Meer dan 35 jaar Hanselman

1984
1993
1999
2000
2006
2014
2014
2019
Oprichting Hanselman Expertise
Oprichting Hanselman Taxaties
Overname van Rijswijk Expertise
Vestiging Oosterbeek geopend als hoofdkantoor
Hanselman wordt ISO:9001 gecertificeerd
BRL 5023 en 5024 certificering
30 jarig bestaan Hanselman
35 jarig bestaan Hanselman

Bestuur, directie, (account)management en staf

Edwin Hanselman

Bestuurder

Ferry van der Kwaak

Bestuurder

Robert Hanselman

Directeur Bouwrisico Management

Stefanie van Buuren

Directieassistente en medewerker PZ/HRM 06-21955627

Ben van der Kwaak

Manager Techniek (Expertise en Bouwrisico Management) 06-10050480

Ronald Dijkstra

Manager Commercie en Innovatie (Expertise) 06-10073667

Edwin van Helvoirt

Manager Operatie (Bouwrisico Management) 06-23258613

Mirna Clerx

Commercieel Manager (Bouwrisico Management) 06-22233721

Daniëlle van Bentem

Accountmanager Marketing & Communicatie 06-53163612