Over Hanselman

Over Hanselman

Wij leveren diensten aan ondernemingen die zich voornamelijk richten op de bouw- en transportsector. Typische opdrachtgevers  / partners waarmee wij werken zijn overheden, bouwondernemingen, installatiebedrijven, architecten, adviseurs en verzekeraars / assurantiemakelaars.  De professionals van Hanselman Groep richten zich op risico-analyses, beheersmaatregelen & monitoring van risico’s, bouwkundige opnames, metingen, waardebepalingen en behandeling van claims. Met onze diensten geven wij op praktische wijze invulling aan het beheersbaar houden van de risico’s en schadelast van onze opdrachtgevers.

De vragen van onze opdrachtgevers zijn altijd leidend. De uniciteit en de waarde van de samenwerking met ons, komen uit de vakkennis- en praktijkgerichte ervaringen van onze consultants en de afzonderlijke diensten die wij naadloos op elkaar aan laten sluiten.

Onze diensten

Wij zijn professionals die inventieve oplossingen bieden bij risico- en schadevraagstukken, door te onderzoeken, vast te stellen, te adviseren en te regelen.

Meer dan 30 jaar Hanselman

1984
1993
1999
2000
2006
2014
2014
Oprichting Hanselman Expertise
Oprichting Hanselman Taxaties
Overname van Rijswijk Expertise
Vestiging Oosterbeek geopend als hoofdkantoor
Hanselman wordt ISO:9001 gecertificeerd
BRL 5023 en 5024 certificering
30 jarig bestaan Hanselman