Onderhoud N417

De provinciale weg N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading krijgt in 2020 een grote onderhoudsbeurt over een lengte van circa 4,5 kilometer. Dit onderhoud betreft het gedeeltelijk vervangen van de fundering en het opnieuw asfalteren van de weg.

Voorafgaand aan het groot onderhoud worden er zonnepanelen aangebracht op het fietspad langs de N417 ter hoogte van Maartensdijk, over een lengte van ongeveer 350 meter. De zonnepanelen worden aangesloten op een kast langs het fietspad van waaruit de opgewekte energie aan het net wordt geleverd. Het gaat om een proef met het winnen van duurzame energie uit weginfra. Bij een positieve uitkomst, kunnen zonnepanelen op fietspaden vaker en op grotere trajecten worden toegepast en een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen. Doordat de zonnepanelen zich op de bestaande wegverharding bevinden, is er sprake van dubbel ruimtegebruik.

Hanselman Groep gaat in opdracht van de Provincie Utrecht een bouwkundige vooropname uitvoeren van de belendingen die direct langs de weg liggen. Tevens zijn wij aanwezig geweest op de bewonersavond waar informatie over het project werd gegeven en wij vragen van bewoners konden beantwoorden.