Metingen

Metingen

Het monitoren van de risico’s tijdens de uitvoering van het bouwproject vormt een essentiële stap in het beheersen van de risico’s. Specialistische kennis is noodzakelijk om de meest uiteenlopende projecten op de risico’s te kunnen doorgronden en een passend monitoringsplan te maken. Hanselman Groep beschikt over deze kennis en vaardigheden.

 

Breed scala van metingen
Hanselman Groep biedt een breed scala van metingen en bijbehorende instrumenten aan en voert deze uit in eigen beheer. Daarmee stellen we onze opdrachtgevers in staat de invloed van de bouwactiviteiten op de omgeving te bewaken en tijdig bij te sturen, als blijkt dat vooraf bepaalde grenswaarden worden overschreden.

Alles in één hand
Doordat Hanselman Groep een groot aantal type metingen zelfstandig uitvoert (eigen personeel en apparatuur), is er voor de volledige monitoring maar één partij nodig. Dit werkt natuurlijk prettig voor onze opdrachtgevers en daarnaast komt het voor de omwonenden betrouwbaar over.

Hanselman Groep voert o.a. de volgende type metingen uit:

Trillingsmeting (conform SBR-A 2017) – BRL 5023 gecertificeerd
Hoogtemeting
XYZ-metingen Total Station (handmatig en volcontinu)
Geluidsmeting (NEN-61672, Klasse 1 geluidsmeters)
  Inclinometing
– Peilbuismeting
– Fijnstofmeting

Trillingsmeting
Een trillingsmeting kan worden uitgevoerd om de trillingen, die worden veroorzaakt door werkzaamheden, te monitoren en daaruit de kans op schade en/of zettingen (SBR-A 2017) te kunnen vaststellen. Het gegenereerde rapport kan achteraf dienen als bewijsstuk bij schadeclaims. Ook kunnen onze trillingsmeters SBR-B (hinder aan personen) of SBR-C (storing aan apparatuur) meten.

Lees verder –>

Hoogtemeting
Een hoogtemeting is een meting van de omliggende bebouwing en/ of infrastructuur in de Z-richting ten opzichte van NAP. Hierdoor kunnen tijdens – of na afloop van – de werkzaamheden eventuele afwijkingen ten opzichte van het nulpunt achterhaald worden door de meting te herhalen.

Lees verder –>

XYZ-meting
Tijdens een XYZ-meting worden omliggende objecten als bebouwing, sporen en overige objecten (die met scheefstand te maken kunnen hebben) ingemeten in de XYZ-richting.

Lees verder –>

Geluidsmeting
Hanselman Groep heeft geavanceerde geluidsmeters in bezit, die het geluidsniveau registreren. Deze meters voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1.

Lees verder –>

Inclinometing
Hanselman heeft opgeleid deskundig personeel en meerdere eigen inclinometers in bezit om metingen uit te voeren aan de bouwkuip.

Lees verder –>

Peilbuismeting
Een peilbuismeting kan worden verricht om de invloed van de toe te passen bemaling op de omgeving te controleren/monitoren of ter controle tijdens het onttrekken van het grondwater binnen de bouwkuip.

Lees verder –>

 

Voor een overzicht van de projecten waar Hanselman de monitoring heeft uitgevoerdLees verder -> 

 

Onze diensten