Metingen

Metingen

Het monitoren van de risico’s tijdens de uitvoering van het bouwproject vormt een essentiële stap in het beheersen van de risico’s. Specialistische kennis is noodzakelijk om de meest uiteenlopende projecten op de risico’s te kunnen doorgronden en een passend monitoringsplan te maken. Hanselman Groep beschikt over deze kennis en vaardigheden.

 

 

Een van onze aandachtsgebieden is de beïnvloeding op de omgeving. Bijvoorbeeld door trillingen bij het inheien van heipalen en damwandplanken. Ook kunnen er zettingen in de omgeving plaatsvinden door grondwaterstandverlaging bij bemalingsactiviteiten of bij het afgraven van de bouwput. Naast deze risico’s van schade aan belendingen, moet natuurlijk ook worden gelet op overschrijding van de geluidsnormen door het bouwproces / toegepaste aannemersmaterieel.

Hanselman Groep biedt een breed scala van metingen en bijbehorende instrumenten aan en voert deze uit in eigen beheer. Daarmee stellen we onze opdrachtgevers in staat de invloed van de bouwactiviteiten op de omgeving te bewaken en tijdig bij te sturen als blijkt dat vooraf bepaalde grenswaarden worden overschreden.

Doordat Hanselman Groep een groot aantal type metingen zelfstandig uitvoert (eigen personeel en apparatuur), is er voor de volledige monitoring maar één partij nodig. Dit werkt natuurlijk prettig voor onze opdrachtgevers en daarnaast komt het voor de omwonenden betrouwbaar over.

Hanselman Groep voert o.a. de volgende type metingen uit:

– Trillingsmetingen (conform SBR-A 2017) – BRL 5023 gecertificeerd
– Hoogtemetingen (Z)
– XYZ-metingen – Total Station (handmatig en volcontinu)
– Geluidsmetingen (NEN-61672, Klasse 1 geluidsmeters)
– Inclinometingen
– Peilbuismetingen
– Stofmetingen

 

Hanselman Groep voert de metingen uit met eigen personeel en eigen apparatuur

Onze diensten