Metingen

Metingen

Het monitoren van de risico’s tijdens de uitvoering van het bouwproject vormt een essentiële stap in het beheersen van de risico’s. Specialistische kennis is noodzakelijk om de meest uiteenlopende projecten op de risico’s te kunnen doorgronden en een passend monitoringsplan te maken. Hanselman Groep beschikt over deze kennis en vaardigheden.

 

 

Breed scala van metingen
Hanselman Groep biedt een breed scala van metingen en bijbehorende instrumenten aan en voert deze uit in eigen beheer. Daarmee stellen we onze opdrachtgevers in staat de invloed van de bouwactiviteiten op de omgeving te bewaken en tijdig bij te sturen, als blijkt dat vooraf bepaalde grenswaarden worden overschreden.

Alles in één hand
Doordat Hanselman Groep een groot aantal type metingen zelfstandig uitvoert (eigen personeel en apparatuur), is er voor de volledige monitoring maar één partij nodig. Dit werkt natuurlijk prettig voor onze opdrachtgevers en daarnaast komt het voor de omwonenden betrouwbaar over.

Hanselman Groep voert o.a. de volgende type metingen uit:

– Trillingsmetingen (conform SBR-A 2017) – BRL 5023 gecertificeerd
– Hoogtemetingen (Z)
– XYZ-metingen – Total Station (handmatig en volcontinu)
– Geluidsmetingen (NEN-61672, Klasse 1 geluidsmeters)
– Inclinometingen
– Peilbuismetingen
– Stofmetingen

Hoogtemeting
Een hoogtemeting is een meting van de omliggende bebouwing en/ of infrastructuur in de Z-richting ten opzichte van NAP. Vooraf aan het werk wordt een enkele of dubbele nulmeting uitgevoerd, die dient als uitgangswaarde. Hierdoor kunnen tijdens – of na afloop van – de werkzaamheden eventuele afwijkingen ten opzichte van dit nulpunt achterhaald worden door de meting te herhalen. Zo kan geconstateerd worden of er zettingen zijn opgetreden.

Een hoogtemeting wordt veel toegepast bij o.a. bemalingswerkzaamheden of andere werkzaamheden die de bodem kunnen beïnvloeden.
Hanselman Groep voert hoogtemetingen uit met eigen apparatuur en eigen personeel.

XYZ-meting
Tijdens een XYZ-meting worden omliggende objecten als bebouwing, sporen en overige objecten (die met scheefstand te maken kunnen hebben) ingemeten in de XYZ-richting. Een XYZ meting is een 3D / driedimensionale meting, die de verplaatsing in de X, Y en Z richting weergeven. Zeer bruikbaar wanneer er gewerkt wordt langs spoorlijnen om de verkanteling van het spoor inzichtelijk te krijgen. Of wanneer een kans bestaat op kanteling / ongelijkmatige zetting van een object.

Een XYZ-meting wordt veel toegepast bij o.a. bemalingswerkzaamheden en projecten waarbij een bouwkuip met damwanden gerealiseerd wordt.
Hanselman Groep voert XYZ-metingen (Total Station) handmatig en volcontinu uit met eigen apparatuur en eigen personeel.

Trillingsmeting
Een trillingsmeting kan worden uitgevoerd om de trillingen, die worden veroorzaakt door werkzaamheden, te monitoren en daaruit de kans op schade en/of zettingen (SBR-A 2017) te kunnen vaststellen. Op deze manier worden de werkzaamheden waarbij trillingen vrijkomen live (op afstand) in de gaten gehouden via het datanetwerk. Indien een vooraf vastgestelde grenswaarde benaderd wordt, zal Hanselman Groep de contactpersoon ter plaatse direct informeren en adviseren hoe verder te gaan. Het gegenereerde rapport kan achteraf dienen als bewijsstuk bij schadeclaims. Ook kunnen onze trillingsmeters SBR-B (hinder aan personen) of SBR-C (storing aan apparatuur) meten. Hanselman Groep kan hier een adviserende rol in spelen.

Onze metingen worden uitgevoerd conform de SBR richtlijnen. Het proces van het meten van trillingen wordt conform de KOMO beoordelingsrichtlijn BRL 5023 uitgevoerd.

Een trillingsmeting wordt veel toegepast bij o.a. hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden maar ook bij zware transporten of bij verdichten.
Hanselman Groep voert trillingsmetingen conform SBR-A 2017 uit met eigen apparatuur en eigen personeel (BRL 5023 gecertificeerd). 

Geluidsmeting
In het nieuwe bouwbesluit staat aangegeven dat er geluidsmetingen moeten worden uitgevoerd bij binnenstedelijke bouwactiviteiten. Hanselman Groep heeft geavanceerde geluidsmeters in bezit, die het geluidsniveau registreren. Deze meters voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1.

Onze metingen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Naderhand worden de gemeten geluidswaarden in rapportvorm grafisch zichtbaar gemaakt. Per dag is inzichtelijk of het geluidsniveau wat is veroorzaakt door de werkzaamheden de norm overschrijdt.

Een geluidsmeting wordt veel toegepast bij o.a. hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden of om een geluidsgevoelig gebouw (ziekenhuis, school) te monitoren.
Hanselman Groep voert geluidsmetingen (NEN-61672) uit met eigen apparatuur (Klasse 1 geluidsmeters) en eigen personeel.

Hanselman Groep voert de metingen uit met eigen personeel en eigen apparatuur

Onze diensten