Inclinometingen

De Hanselman Groep voert sinds 2018 ook de inclinometingen zelfstandig uit!

De inclinometing wordt ingezet om horizontale deformaties van een dijklichaam of oeverconstructie te meten en vervormingen van damwanden in de ondergrond. Horizontale verplaatsingen van een grondmassief kan tot grote verzakkingen en schade aan gebouwen en boven- en ondergrondse infrastructuur zoals wegen, dijken, kabels en transportleidingen leiden.

Meer weten over metingen? Kijk dan ook even op deze pagina van onze site.