Inclinometing

Inclinometing

Hanselman heeft opgeleid deskundig personeel en meerdere eigen inclinometers in bezit om inclinometingen uit te voeren.

Bij bouwprojecten waar een bouwkuip wordt gerealiseerd is het verstandig een inclinometing uit te voeren. Inclinometingen worden toegepast om de horizontale verplaatsing van de grond en/of een damwand / CSM-wand te monitoren tijdens de ontgraving van de bouwkuip. Verplaatsing/uitbuiging van de wand zorgt namelijk voor een verplaatsing van de grond en/of aanwezige kabels en leidingen. De resultaten van de inclinometingen kunnen worden vergeleken met de theoretisch berekende uitbuiging en de daaruit afgeleide signalerings- / interventiewaarden.

De inclinometing wordt uitgevoerd met een Digital inclinometer – type C17, met een maximaal meetbare diepte van 50 meter.

Vervorming van grondmassief kan worden bemeten door een inclinocasing aan te brengen in de grond tot de gewenste diepte. Het meten van grondvervorming kan raadzaam zijn wanneer er in de nabijheid van bijvoorbeeld kabels en leidingen werkzaamheden worden uitgevoerd welke invloed kunnen hebben op het grondmassief. Ook hier zal na aanbrengen een nul situatie worden vastgelegd door middel van een inclinometing.

Voor onze projecten  lees verder ->