Hoogtemeting

Hoogtemeting

De hoogtemetingen worden door een van de eigen meetploegen van Hanselman Groep B.V. uitgevoerd. Een meetploeg bestaat uit een expert monitoring en een bakenist.

Tijdens werkzaamheden waarbij bijvoorbeeld grondwater wordt onttrokken of ontgraving nabij belendingen plaatsvindt, bestaat er risico op zetting. Een hoogtemeting is een meting van de omliggende bebouwing en/of infrastructuur in de Z-richting ten opzichte van NAP. Vooraf aan het werk wordt een enkele of dubbele nulmeting uitgevoerd, die dient als uitgangswaarde. Hierdoor kunnen tijdens – of na afloop van – de werkzaamheden eventuele afwijkingen ten opzichte van dit nulpunt achterhaald worden door de meting te herhalen. Zo kan geconstateerd worden of er zettingen zijn opgetreden.

De meetgegevens zullen in rapportvorm worden aangeboden, voorzien van een tekening waarop de genummerde meetmerken zijn aangegeven en/of een duidelijke omschrijving van de plaats waar de meetmerken zijn geplaatst.

De hoogtemetingen worden door een van de eigen meetploegen van Hanselman Groep B.V. uitgevoerd. Een meetploeg bestaat uit een expert monitoring en een bakenist.

Enkele projecten waarbij Hanselman Groep een hoogtemeting heeft uitgevoerd zijn:

Hanselman Groep voert hoogtemetingen uit met eigen apparatuur en eigen personeel.