Geluidsmeting

Geluidsmeting

Hanselman Groep voert geluidsmetingen (NEN-61672) uit met eigen apparatuur (Klasse 1 geluidsmeters) en eigen personeel.

Tijdens binnenstedelijke bouwactiviteiten wordt de omgeving blootgesteld aan bouwgeluid. Dit geluid kan hinder veroorzaken bij de omgeving, denk aan woningen, scholen en bedrijven. In Nederland mag er gedurende een bepaalde periode maar een bepaald aantal decibellen aan bouwgeluid worden veroorzaakt. Ook staat er in het bouwbesluit aangegeven dat er een geluidsmeting moet worden uitgevoerd bij binnenstedelijke bouwactiviteiten. Hanselman Groep heeft geavanceerde geluidsmeters in bezit, die het geluidsniveau registreren. Deze meters voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1.

Onze metingen worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010.

Naderhand worden de gemeten geluidswaarden in rapportvorm grafisch zichtbaar gemaakt. Per dag is inzichtelijk of het geluidsniveau wat is veroorzaakt door de werkzaamheden de norm overschrijdt.

Een geluidsmeting wordt veel toegepast bij o.a. hei-, damwand- en sloopwerkzaamheden of om een geluidsgevoelig gebouw (ziekenhuis, school) te monitoren. Ook meet Hanselman voor diverse gemeentes aan objecten in de buurt van bijvoorbeeld industrie of drempels ter registratie van mogelijke hinder.

Enkele projecten waar Hanselman een geluidsmeting heeft uitgevoerd zijn:

Hanselman Groep voert geluidsmetingen (NEN-61672) uit met eigen apparatuur (Klasse 1 geluidsmeters) en eigen personeel.