Actuele maatregelen i.v.m. Covid-19

Update – Juli 2020

Als organisatie zijn wij gewend om in crisissituaties te werken. Wij werken feitelijk dagelijks remote en beschikken waar mogelijk over allerlei middelen om onze zaken op afstand te regelen en te verwerken. Ons uitgangspunt is dan ook onze zaken zoveel mogelijk te blijven behandelen zoals u van ons bent gewend. Wij denken in oplossingen bij beperkende omstandigheden, met als doel de continuïteit van uw business te waarborgen. Dit doen wij uiteraard met respect voor de gezondheidsrisico’s van alle betrokkenen en met inachtneming van de overheidsbepalingen en de richtlijnen van het RIVM.

Tengevolge van de ontwikkelingen met betrekking tot Covid-19 werkt het merendeel van onze medewerkers nog steeds vanuit huis. Wel starten we - uiteraard met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen - langzaam het werken vanuit onze kantoorlocaties weer op.

Juist in deze periode vinden wij het waardevol om contact te houden met onze opdrachtgevers. De communicatie vindt plaats via de telefoon, door middel van videobellen (Zoom/Microsoft Teams/Skype, etc.), WhatsApp en per e-mail. Op deze manier kunnen wij de ontwikkelingen toch met elkaar delen en onze dienstverlening bijsturen of uitbreiden.

Verder bieden wij de digitale “expert-in-huis” aan. Hiertoe hebben wij een video spreekuur ingelast, zodat schadebehandelaars met experts kunnen sparren. Op een afgesproken moment beantwoord de schade-expert met het gewenste specialisme online alle vragen danwel adviseert de schade-expert in bepaalde zaken. Tijdens deze online sessies worden bestanden live gedeeld. Na het overleg kan een schadebehandelaar een standpunt innemen.

Expertisebezoeken en bezoeken in verband met Bouwkundige opnamen (binnen/buiten) en Metingen vinden nog steeds plaats, daar waar mogelijk en vanuit de aard van de zaak gewenst. Daarnaast zetten wij tele- en videoexpertise in. Door het uitwisselen van foto’s, video’s, herstelnota’s en andere informatie kan onze schade-expert zich een beeld vormen van de schade en wordt de schade vastgesteld.

Onze huidige werkwijze bij het uitvoeren van de Bouwkundige Opnamen, leest u op de volgende website: www.hanselman.nl/corona.