Actuele maatregelen i.v.m. Covid-19

Update – Maart 2021

Als organisatie zijn wij gewend om in crisissituaties te werken. Wij werken feitelijk dagelijks remote en beschikken over allerlei middelen om onze zaken op afstand te regelen en te verwerken. Ons uitgangspunt is dan ook onze zaken zoveel mogelijk te blijven behandelen zoals u van ons bent gewend. Wij denken in oplossingen bij beperkende omstandigheden, met als doel de continuïteit van uw business te waarborgen. Dit doen wij uiteraard met respect voor de gezondheidsrisico’s van alle betrokkenen en met inachtneming van de overheidsbepalingen en de richtlijnen van het RIVM.

Hieronder treft u de actuele richtlijnen en mogelijkheden aan zoals deze thans binnen Hanselman Groep gelden:
- Het overgrote deel van onze medewerkers werkt vanuit huis. Een minimale bezetting is op ons kantoor in Oosterbeek aanwezig.
- Communicatie vindt plaats via telefoon, videoconferentie en/of per e-mail.
- Wij bieden de digitale "expert-in-huis" aan. Hiertoe hebben wij een video spreekuur ingelast, zodat schadebehandelaars met experts kunnen sparren. Op een afgesproken moment beantwoord de schade-expert met het gewenste specialisme online alle vragen danwel adviseert de schade-expert in bepaalde zaken. Tijdens deze online sessies worden bestanden live gedeeld. Na het overleg kan een schadebehandelaar een standpunt innemen. Heeft u behoefte aan een dergelijk spreekuur, meld u zich dan bij uw contactpersoon of via ons algemene nummer (026-4420460).
- Expertisebezoeken, uitvoering van Bouwkundige opnamen en Metingen vinden nog steeds plaats, daar waar mogelijk en vanuit de aard van de zaak gewenst. Enkel de experts die klachtenvrij zijn, worden hiertoe ingezet.
- Een uitgebreide uitleg over onze werkwijze bij het uitvoeren van Bouwkundige Opnamen, leest u hier: www.hanselman.nl/corona.
- Bij elk expertise- of opnamebezoek worden mondkapjes gebruikt, tenzij in goed overleg met de bewoner/relatie anders wordt besloten.
- Daarnaast zetten wij tele- en video-expertise in. Door het uitwisselen van foto’s, video’s, herstelnota’s en andere informatie kan onze schade-expert zich een beeld vormen van de schade en wordt de schade vastgesteld.

Zodra er wijzigingen zijn, wordt deze pagina bijgewerkt.