Bouwkundige opnames

Bouwkundige opnames

Hoewel de aannemer er alles aan doet om zo voorzichtig mogelijk te werk te gaan, is een bouwproces vrijwel nooit geheel zonder risico. De juiste stap om te beginnen is het laten uitvoeren van een bouwkundige opname. Een bouwkundige opname is een opname door middel van foto's en tekst van alle aanwezige bouwkundige gebreken aan een pand of object. Hanselman Groep is marktleider in Nederland op het gebied van bouwkundige opnames.

Onze deskundige en objectieve opname-experts inventariseren, omschrijven en fotograferen de aanwezige bouwkundige gebreken van de objecten. In een gedetailleerd rapport wordt deze informatie vastgelegd door middel van beeld en tekst. Dit rapport kan onder meer worden gebruikt als bewijsstuk om een discussie over een schade(claim) achteraf te voorkomen.  

Hanselman Groep is gespecialiseerd in het opnemen van monumentale gebouwen. Onze experts hebben specifieke kennis op het gebied van voor monumentaal geldende benamingen, bouwwijzen en afwerkingen. Ook hebben wij ruime ervaring met de opname van woonboten, kerken, ziekenhuizen en andere bijzondere objecten. 

Hanselman Groep biedt ook de mogelijkheid voor het openen van een schadeloket voor omwonenden. Via de website www.meldjeschade.nl kan een omwonende eenvoudig een schade melden. Hanselman Groep zorgt vervolgens voor het correct behandelen van de melding. Wij ontzorgen hiermee de aannemer en nemen hem veel extra werk uit handen.

Hanselman Groep is gecertificeerd volgens de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 – “Het uitvoeren van bouwkundige opnames”. Daarnaast staat Hanselman Groep ingeschreven bij het NIVRE en voert de opnames volgens de NIVRE- en BRL-richtlijn uit. Dit betekent dat alle bouwkundige opnames conform de hoogste kwaliteitsnormen worden uitgevoerd. Een derde officiële partij toetst en keurt de uitgevoerde opnames. Voor opdrachtgevers betekent dit zekerheid en een kwalitatief goed en betrouwbaar product.

Onze diensten