Hanselman betrokken bij project A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Ten behoeve van de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 Badhoevedorp-Holendrecht, worden van alle panden de bouwkundige staat in kaart gebracht, welke liggen binnen de invloedssfeer van de uitvoering van deze verbreding. Van deze panden wordt vooraf en direct na afloop van de verbreding een bouwkundige opname gemaakt.

In opdracht van Rijkswaterstaat verzorgt Hanselman Groep in samenwerking met de beide ingenieursbureaus Boorsma en Cicom & Copier, de bouwkundige opnamen van de meer dan 2200 omliggende objecten langs dit tracé.