Bouwkundige opnames

Hanselman bekijkt risico’s beter

Met een bouwkundige opname brengt u de aanwezige bouwkundige gebreken in kaart. Zo beschikt u over informatie om een claim te kunnen beoordelen.
Hanselman is marktleider in Nederland op het gebied van bouwkundige opnames. Hanselman Groep is gecertificeerd volgens de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 – “Het uitvoeren van bouwkundige opnamen”.  Daarnaast staat Hanselman Groep ingeschreven bij het NIVRE en voert de opnames volgens de NIVRE- en BRL-richtlijn uit.

Neem contact met mij op


Neem contact met mij op

Contact opnemen

Bouwkundige opname

Omwonenden kunnen tijdens bouwprojecten overlast ervaren en er kan door de werkzaamheden schade ontstaan. Met een bouwkundige opname brengt u de aanwezige bouwkundige gebreken middels tekst en beeld in kaart. Op deze manier beschikt u over informatie om een claim achteraf te kunnen beoordelen en discussie te voorkomen.
Onze objectieve opname-experts inventariseren, omschrijven en fotograferen de gebreken aan gebouwen, objecten en infrastructuur in de omgeving van de bouwplaats/werklocatie. Deze worden nauwkeurig vastgelegd in een gedetailleerd rapport van de bouwkundige opname.

Ook kan Hanselman een schade-loket openen, alwaar de bewoners de eventueel ontstane schade kunnen melden. Hanselman ontzorgt hiermee de aannemer en zorgt dat de schadeclaims op hun merites worden beoordeeld.

Opnames van monumentale complexen

Hanselman Groep heeft een grote ervaring op het gebied van het vastleggen van de bestaande situatie van monumentale complexen.
Dit soort opnamen vraagt specifieke kennis van voor monumenten geldende benamingen, bouwwijzen en afwerkingen.

Grote complexen werden door de Hanselman Groep vastgelegd zoals:

– Vele monumentale woonhuizen ter hoogte van de Noord Zuid-lijn Amsterdam
– Het Rijksmuseum te Amsterdam en andere musea
– Amsterdam CS
– St. Laurenskerk te Rotterdam
– St. Bavo te Haarlem
– St.Jacobskerk te Vlissingen
– St.Plechelmus Basiliek te Oldenzaal
– Bovenkerk Kampen
– Vele kleine(re) monumentale kerkelijke en niet kerkelijke objecten.

Hanselman is marktleider in Nederland op het gebied van bouwkundige opnames.

Hanselman Groep is gecertificeerd volgens de KOMO-beoordelingsrichtlijn BRL 5024 – “Het uitvoeren van bouwkundige opnamen”. Daarnaast staat Hanselman Groep ingeschreven bij het NIVRE en voert de opnames volgens de NIVRE- en BRL-richtlijn uit.